เปิดลงทะเบียนให้รับฟรีข้าวสารอาหารแห้ง วันละ 300 ครัวเรือน

 

เนื่องด้วย มีพี่น้องประชาชน ผู้เดือดร้อนจาก วิ ก ฤ ติ โ ค วิ ด -19 ลงทะเบียนขอรับกล่องยังชีwมายังมูลนิธิกระจกเงาเป็นจำนวนมาก

“กล่องแบ่งปัน” ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง แล้วก็สิ่งของจำเป็นสำหรับครัวเรือน ที่คนในสังคมร่วมกันแบ่งปัน บริจาคผ่านมูลนิธิกระจกเงา ส่งต่อไปยังผู้เดือดร้อน

“กล่องแบ่งปัน”มีจำนวนจำกัด สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับความลำบาก ผู้เดือดร้อนจาก วิ ก ฤ ติ เศรษฐกิจ โ ค วิ ด -19 หากท่านยังพอมี โปรด”แบ่งปัน” สิ ท ธิ์ นี้ แก่ผู้ที่ยากลำบากกว่า ให้ สิ ท ธิ์ เพียงครัวเรือนละ 1 กล่องเท่านั้นหากท่านลงทะเบียนสำเร็จแล้ว สมาชิกอื่นในบ้านเดียวกันจะไม่ไดัรับ สิ ท ธิ์ ในการลงทะเบียน

การลงทะเบียนมีการตรวจสอบข้อมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ หากท่านเคยได้รับ “กล่องแบ่งปัน”จากมูลนิธิกระจกเงาแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงซ้ำได้อีก

มูลนิธิกระจกเงา จำกัด สิ ท ธิ์ ลงทะเบียนวันละ 3OO ครัวเรือนเท่านั้น เพื่อการจัดส่งที่รวดเร็ว เมื่อลงทะเบียนครบ 3OO ครัวเรือนแล้ว จะปิดรับการลงทะเบียนในวันนั้นทันที หากท่านลงทะเบียนไม่ทัน ท่านสามารถกลับมาลงทะเบียนได้ในวันถัดไป เปิดลงทะเบียนทุกวันจนถึงวันที่ 3O มิถุนายน 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียน ต้องแนบภาพถ่ายบัตรประชาชนที่มองเห็นชื่อนามสกุลในบัตรอย่างชัดเจน แล้วก็ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ที่อยู่ในการจัดส่งกล่องยังชีw ไม่จำเป็นต้องตรงกับที่อยู่ตามบัตร แล้วก็ที่อยู่ต้องชัดเจนละเอียดพอในการจัดส่งพัสดุไปถึง

หากครัวเรือนของท่านมีคนไหนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ต้องการผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดเตียง โปรดแจ้งขนาดให้ชัดเจน , หากต้องการนมผงสำหรับเด็ก โปรดแจ้งยี่ห้อ สูตร แล้วก็อายุของเด็กให้ครบถ้วนแล้วก็หากเป็นพี่น้องมุสลิม เราจะจัดอาหารที่เหมาะสมตามหลัก ศ า ส น า ของท่าน โปรดระบุในการลงทะเบียน

มูลนิธิกระจกเงา ผู้บริจาค แล้วก็อาสาสมัครทุกท่าน ขอส่งความปรารถนาดี แล้วก็กำลังใจให้ท่านแล้วก็ครัวเรือน ผ่านพ้น วิ ก ฤ ติ นี้ด้วยความเอื้ออาทรของเพื่อนพี่น้องร่วมสังคม

เราจะผ่าน วิ ก ฤ ติ นี้ไปด้วยกัน

มูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงา อาสาสมัคร แล้วก็ผู้บริจาคทุกท่าน ตระหนักถึงความเดือดร้อนแล้วก็พยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อให้การจัดส่งถึงมือทุกท่านโดยเร็ว

เพื่อคลายความกังวล แล้วก็ทำให้ทราบถึงสถานะการลงทะเบียนของท่าน ณ ปัจจุบัน ทีมงานขออธิบายรายละเอียดลำดับการจัดส่งกล่องยังชีwเพิ่มเติมดังนี้

1 สถานะรอการตรวจสอบข้อมูล เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

2 สถานะตรวจสอบข้อมูลแล้ว รอการจัดพิมพ์ ใบปะหน้ากล่องพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ ที่อยู่แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์

 

3 จ่าหน้าซองแล้ว รอการแพ็คของลงกล่อง ส่งรายชื่อที่ถูกต้องไปยังทีมจัดแพ็คกล่องยังชีw

4 จัดส่งเรียบร้อยแล้ว กล่องยังชีwแพ็คจากนั้นแล้วก็ส่งให้บริษัทขนส่ง ซึ่งอาจอยู่ระหว่างการขนส่งแล้วก็นำจ่าย ถ้าอยู่ในสถานะนี้อาจรอเวลาประมาณ 2-4 วัน ในกรณีมีการอัพเดทชื่อบริษัทขนส่ง แล้วก็เลขพัสดุ ผู้รับสามารถไปค้นหา สถานะการขนส่งแล้วก็นำจ่ายได้เอง โดยเข้าเวปไซต์ของบริษัทขนส่งนั้น แล้วก็นำเลขพัสดุไปค้นหาได้ด้วยตัวเอง

5 สถานะรอตรวจสอบทะเบียนซ้ำ สถานะนี้หมายถึง ระบบตรวจสอบพบ การลงทะเบียนซ้ำจากที่อยู่เดียวกัน หรือหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน หรือนามสกุลเดียวกัน เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลเป็นลำดับต่อไป

6 สถานะ ลงทะเบียนซ้ำ เนื่องจากระบบตรวจสอบพบการลงทะเบียนมาแล้ว สถานะนี้จะไม่สามารถส่งกล่องยังชีwได้ เนื่องจากคนไหนในบ้านเดียวกันได้ลงทะเบียนมาแล้ว หรือได้รับกล่องยังชีwแล้ว

7 สถานะข้อมูลไม่ครบถ้วน สถานะนี้ไม่สามารถส่งกล่องยังชีwได้ เนื่องจากข้อมูลไม่ครบ เช่น ไม่มีชื่อ ไม่มีนามสกุล ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ไม่ครบ หมายเลขโทรศัพท์ระงับการให้บริการติดต่อไม่ได้

หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียน มีความสำคัญมาก เนื่องจากบริษัทขนส่งส่วนใหญ่แล้วก็โทรติดต่อผู้รับก่อนนำส่งของเสมอ หากบริษัทขนส่งติดต่อผู้รับไม่ได้ พัสดุอาจถูกตีกลับ

มูลนิธิกระจกเงา อาสาสมัคร แล้วก็ผู้บริจาคทุกท่าน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ

สนใจลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพที่นี่ http://mirror.or.th/regis/indexregis.php

อ่านต่อ

Loading...

ใส่ความเห็น